De stichting

De Stichting Tinkerbell Family is een non-profitorganisatie zonder winstoogmerk. 
Iedere donatie komt ten goede aan een wereld waarin iedere psychiatrische patiënt toegang heeft tot menswaardige zorg.
Ons bestuur bestaat uit mensen met een vooruitziende blik, die geloven in en werken aan een humane psychiatrie.

Imke Gilsing

Imke is antropologe, verhalenverteller en mensenrechtenactiviste mét schizofrenie. Ze is schrijfster van Een dag uit het leven van Tinkerbel en oprichtster van de Tinkerbell Family.
Ze werkte vijftien jaar, van Cambodja tot Congo, voor internationale organisaties zoals Greenpeace en de Verenigde Naties (UNESCO), voordat ze vanwege haar ziekte moest stoppen met haar werk. Ze gaf stemloze mensen een stem door hun verhalen te vertellen met video. En ze ontwikkelde en leidde internationale projecten die mensen inspireren voor sociale verandering en een groene en rechtvaardige wereld. Imke vertelt nu haar eigen verhaal, haar waanzinnige reis van hel naar heling, om de psychoten van de wereld een stem en een gezicht te geven en bij te dragen aan menswaardige zorg voor psychiatrische patiënten.

Lees meer over Imke

Annick de Witt

Annick werkt al jaren op het snijvlak van wetenschap en samenleving aan de culturele verandering die nodig is voor de transitie naar een duurzame samenleving. Zij richtte o.a.  Worldview Journeys op, een organisatie die leerinstrumenten en leiderschapsprogramma's rondom wereldbeelden ontwikkelt en aanbiedt. Ook is ze co-auteur van het boek Duurzaamheid van binnenuit.

In eigen familiekring zag ze dat de isoleercel geen goede oplossing biedt voor psychische problemen, maar wel grote schade kan nalaten. Ook ervoer ze dat de psychiatrie dramatisch tekort schoot in het bieden van perspectief voor patiënten en hun naasten, evenals in het duiden en aanpakken van de psychische stoornis zelf. Annick gelooft dat de tijd rijp is voor een drastisch ander wereldbeeld ten aanzien van ziekte en gezondheid in het algemeen, en psychische stoornissen en heelwording in het bijzonder.

Cynthia Blaauw-Hoogvliet

Cynthia werkt als manager binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en is fervent aanhanger van het gedachtengoed van Open Dialogue . In Nederland is deze zorg bekend als Peer-supported Open Dialogue (POD). Het is dé menswaardige zorg waar de Tinkerbell Family in gelooft en zich voor inzet. Cynthia heeft jarenlang als hulpverlener gewerkt binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Door eigen ervaring, in haar werk en in haar familie, leerde ze dat er binnen de huidige GGZ met de allerbeste intenties wordt gewerkt, maar dat deze intenties niet altijd leiden tot de beste zorg. Cynthia gelooft dat een mindshift noodzakelijk is om te komen tot meer humane zorg, waarin het verhaal van een ieder die betrokken is bij psychische ontwrichting belangrijk is en waarin dit verhaal de basis vormt voor heling.

De Tinkerbell Family is naast een stichting ook dé online community voor menswaardige zorg in de psychiatrie. Hier kun je terecht voor steun en collectieve actie. Samen werken we aan een wereld waarin iedere psychiatrische patiënt toegang heeft tot menswaardige zorg.
Wil je weten hoe? Lees meer over onze missie.